Thay đổi về quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang và nhiệt kế thủy ngân từ tháng 10 (10月から蛍光管・水銀体温計・水銀温度計の出し方が変わります)


keiko_garbage_vt

Để bảo đảm chất thủy ngân chứa trong các loại bóng đèn huỳnh quang, v.v… được xử lý đúng cách và có thể tái chế, dịch vụ thu gom tại các khu vực tái chế sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm 2017.

fluoro [Đối với các loại bóng đèn huỳnh quang]

Xin vui lòng mang các loại bóng đèn huỳnh quang không dùng tới Văn phòng Môi Trường hoặc các cửa hàng hợp tác tái chế bóng đèn huỳnh quang (cửa hàng điện máy, home center, v.v…).

※Để biết thông tin về các cửa hàng hợp tác tái chế bóng đèn huỳnh quang, xin vui lòng tham khảo Website của Thành phố Nagoya hoặc liên hệ tới Văn phòng Môi trường của quận bạn đang sinh sống. (Nếu cần hỗ trợ phiên dịch, hãy sử dụng dịch vụ Trio-phone của Trung tâm quốc tế Nagoya, điện thoại: 052-581-6112)

thermom [Đối với nhiệt kế thủy ngân]

Xin vui lòng mang các loại nhiệt kế thủy ngân không dùng tới Văn phòng Môi trường.

Giờ làm việc: 8:00 to 16:45 (Trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và kỳ nghỉ cuối năm)

※Các loại bóng đèn tròn và LED được phân loại vào rác không đốt được.

※Các loại bóng đèn huỳnh quang và nhiệt kế thủy ngân phải được bọc trong các loại giấy cứng và xử lý ở khu rác không đốt được.

Liên hệ: Phòng Vận hành, Cục Môi trường Thành phố Nagoya

Điện thoại: 052-972-2394 (Tiếng Nhật)

 

Archives