Bạn có biết 5 nguyên tắc bảo đảm an toàn khi đi xe đạp?(自転車損害賠償保険等に加入していますか?)


bicycle_insurance_vt

Người đi xe đạp – Hãy tuân thủ những nguyên tắc lái xe an toàn

Đã áp dụng “Điều luật liên quan đến việc xúc tiến việc sử dụng xe đạp một cách an toàn và phù hợp tại thành phố Nagoya”

☆PDF DOWNLOAD☆

Điều luật được ban hành (và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2017) nhằm xúc tiến việc sử dụng xe đạp một cách an toàn và phù hợp, giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ nạn nhân của những tai nạn do xe đạp.

Nội dung chủ yếu của điều luật

Tăng cường các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông

Hãy cùng giáo dục về an toàn giao thông trong cộng đồng, gia đình, nơi làm việc

 

Nâng cao việc tuân thủ các nguyên tắc và nghĩa vụ giao thông khi đi xe đạp

Hãy tuân thủ các nguyên tắc giao thông, bắt đầu từ 5 nguyên tắc bảo đảm an toàn khi đi xe đạp

 

Người cao tuổi hãy đội mũ bảo hiểm

Nếu bạn là người đi xe đạp từ 65 tuổi trở lên, hãy đội mũ bảo hiểm.

 

Bảo hiểm bắt buộc đối với xe đạp (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017)

Đã có những trường hợp cá nhân phải chịu chi phí bồi thường rất cao do gây ra tai nạn xe đạp. Để bảo vệ nạn nhân và giảm gánh nặng về tài chính nếu bạn bị xem là có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hãy mua bảo hiểm tai nạn cho xe đạp.

 

Bảo hiểm này sẽ bồi thường tổn hại cho bạn nếu bạn gây cho một cá nhân khác bị thương hoặc chết do tai nạn xe đạp. Điều này đôi khi được xem như một điều khoản bổ sung cho bảo hiểm xe ô tô hoặc bảo hiểm hỏa hoạn. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp bảo hiểm hiện tại của bạn xem bảo hiểm hiện tại của bạn đã bao gồm điều kiện bồi thường tổn hại do tai nạn hay chưa.

……………..

Bạn có biết 5 nguyên tắc bảo đảm an toàn khi đi xe đạp?

 

Chạy xe đạp dưới lòng đường, trường hợp chạy xe trên vỉa hè chỉ là ngoại lệ

Hãy đi xe đạp phía bên trái đường

Khi đi xe đạp trên vỉa hè, hãy đi từ từ dọc phía lòng đường và ưu tiên cho người đi bộ

Tuân thủ các nguyên tắc an toàn

・Không uống rượu bia khi đi xe, không chở hai người, không đi dàn hàng ngang khi có 2 xe trở lên

・Bật đèn khi đi trong đêm

・Tuân thủ các tín hiệu giao thông, dừng xe và quan sát tại các ngã tư để đảm bảo an toàn

Cho trẻ em đội mũ bảo hiểm

 

Liên hệ:Ban xúc tiến an toàn địa phương – Cục kinh tế thị dân thành phố Nagoya

Điện thoại: 052-972-3040 (Chỉ trả lời bằng tiếng Nhật)

Archives