Mở cửa ngày Chủ nhật ở Ủy Ban Hành Chính Quận và văn phòng chi nhánh (区役所・支所の日曜窓口)


sunday_vt

Nhằm tạo sự thuận lợi hơn cho người dân khi đến làm việc tại Ủy Ban Hành Chính Quận và các văn phòng chi nhánh, thành phố Nagoya quyết định mở cửa làm việc ngày Chủ nhật với lịch trình cố định mỗi tháng một lần vào Chủ nhật tuần thứ nhất của tháng (riêng các tháng 1, 2, 5, 9 thì vào Chủ Nhật tuần thứ 2 của tháng). Hơn nữa, vào Chủ Nhật tuần cuối và tuần áp cuối của tháng 3, và vào Chủ Nhật tuần thứ 2 của tháng 4, sẽ tiến hành tiếp nhận giải quyết các vấn đề hành chính liên quan đến việc di chuyển nơi ở.

 

Ngày thực hiện

Ngày giờ dự kiến thực hiện việc mở cửa làm việc ngày Chủ nhật ở Ủy Ban Hành Chính Quận và văn phòng chi nhánh

Năm 2018 Năm 2019
CN ngày 1 tháng 4 8:45 – 14:00 CN ngày 13 tháng 1 8:45 – 12:00
CN ngày 8 tháng 4 8:45 – 12:00 CN ngày 10 tháng 2 8:45 – 12:00
CN ngày 13 tháng 5 8:45 – 12:00 CN ngày 3 tháng 3 8:45 – 12:00
CN ngày 3 tháng 6 8:45 – 12:00 CN ngày 24 tháng 3 8:45 – 12:00
CN ngày 1 tháng 7 8:45 – 12:00 CN ngày 31 tháng 3 8:45 – 14:00
CN ngày 5 tháng 8 5:45 – 12:00
CN ngày 9 tháng 9 8:45 – 12:00
CN ngày 7 tháng 10 8:45 – 12:00
CN ngày 4 tháng 11 8:45 – 12:00
CN ngày 2 tháng 12 8:45 – 12:00

※Xin vui lòng lưu ý ngày thực hiện có thể bị thay đổi hoặc hủy

 

Tiếp nhận giải quyết các vấn đề hành chính sau:
Tiến hành tiếp nhận có hạn chế về các giấy tờ chứng minh và đơn từ liên quan đến việc di chuyển nơi ở.

 • Tiếp nhận hồ sơ xin chuyển nơi ở – chuyển đến – chuyển đi (Khi đi nhớ mang theo thẻ lưu trú và thẻ hoặc giấy thông báo mã số định danh cá nhân (My Number))
 • Thủ tục liên quan đến việc chuyển trường học
 • Kèm theo việc chuyển nơi ở
  • Tiếp nhận thay đổi, báo thất lạc, lấy chứng nhận lương hưu quốc dân
  • Tiếp nhận thay đổi, hoàn thành, bắt đầu sử dụng Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Dân
  • Tiếp nhận thủ tục xin trợ cấp cho trẻ em
  • Tiếp nhận thay đổi, báo thất lạc, lấy chứng nhận điều trị bệnh cho người cao tuổi (trên 75 tuổi)
  • Tiếp nhận thay đổi, báo thất lạc, lấy chứng nhận phúc lợi y tế (Trợ cấp chi phí y tế)
  • Tiếp nhận thay đổi, báo thất lạc, lấy chứng nhận bảo hiểm điều dưỡng
  • Tiếp nhận hoàn trả, đăng ký người chăm sóc người cao tuổi, sổ chứng nhận người cao tuổi
 • Tiếp nhận đơn đăng ký xin vĩnh trú, khai báo hộ tịch, đăng ký con dấu
 • Tiếp nhận khai báo, đăng ký thuế vụ
 • Tiếp nhận khai báo, nộp thuế
 • Tiếp nhận đơn xin giấy chứng nhận cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, đăng ký hộ tịch toàn bộ các thành viên, giấy chứng nhận cá nhân (Sổ đăng ký hộ khẩu), chứng minh thuế

 

Xin lưu ý:
Tùy theo các vấn đề nghiệp vụ liên quan mà có trường hợp không thể giải quyết được hoàn tất các vấn đề hành chính. Trường hợp hồ sơ cần có sự xác nhận từ các cơ quan khác hoặc của các đơn vị hành chính khác thì có trường hợp cần phải đến lần nữa vào những ngày sau.

Archives