LỚP TIẾNG NHẬT NIC LẦN THỨ 84 TUYỂN SINH BỔ SUNG NGÀY 19 THÁNG 5 (CHỦ NHẬT) (第84回NIC日本語の会 5月19日(日)追加申込受付について)


20190519vt

Tình trạng tuyển sinh của các lớp học

Hội Thoại cơ sở – 10 giờ:Đã đủ số lượng. Không tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại cơ sở – 12giờ:Đã đủ số lượng. Không tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại cơ sở – 14giờ:13người. Còn chỗ trống. Có tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại I – 10 giờ:Đã đủ số lượng. Không tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại I – 12 giờ:6 người. Còn chỗ trống. Có tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại II – 10 giờ:Đã đủ số lượng. Không tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại II – 12 giờ:3người. Còn chỗ trống. Có tuyển sinh bổ sung.
Hội Thoại III – 14 giờ:Đã đủ số lượng. Không tuyển sinh bổ sung.
Hán Tự I – 10 giờ:1 người. Còn chỗ trống. Có tuyển sinh bổ sung.
Hán Tự II – 12 giờ:3 người. Còn chỗ trống. Có tuyển sinh bổ sung.
Kana – 14 giờ:5 người. Còn chỗ trống. Có tuyển sinh bổ sung.

  • Thời gian khóa học: Từ ngày 19 tháng 5 (Chủ nhật) đến ngày 28 tháng 7(Chủ nhật)
    Tổng cộng 11 lần (Mỗi lần 90 phút)
  • Phí tham gia:
    Hội Thoại cơ sở → Học phí 2,500 Yên + Lệ phí giáo trình 1,000 Yên
    Các lớp khác → Học phí 2,500 Yên + Lệ phí giáo trình 500 Yên
  • Cách đăng ký:Vào ngày 19tháng 5(Chủ nhật), hãy đến tại tầng 5 của Trung tâm quốc tế Nagoya (名古屋国際センター) sớm 30 phút trước khi lớp học mà bạn mong muốn tham gia bắt đầu. Trường hợp người ứng tuyển quá nhiều, trung tâm sẽ tiến hành tuyển chọn. Trung tâm sẽ dừng việc tuyển sinh sau khi đủ số lượng học viên.

 

(Liên hệ) Ban giao lưu quốc tế
Điện thoại: 052-581-5689  E-mail vol@nic-nagoya.or.jp

Archives