Tuyển thêm học sinh lớp học tiếng Nhật cho trẻ em của NIC (Chủ Nhật) ngày 13 tháng 1 (子ども日本語追加募集)


Trung tâm Quốc tế Nagoya mở lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em. Lớp học sẽ dạy các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho việc học tập tại trường học và trong cuộc sống hàng ngày.
* Tuyển sinh thêm lần này:
(Trường hợp số lượng đăng ký vượt quá sẽ tiến hành chọn lọc)

v_j for kids_2019

Khóa học: 10 buổi học vào mỗi Chủ Nhật, Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019
※Riêng ngày 10/2(Chủ Nhật), lớp nghỉ.
Đối tượng: Học sinh tiểu học (tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ)
Thời gian học: 10:00 – 11:30
Điều kiện tuyển sinh: Trẻ em từ 6-15 tuổi mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ
(Trẻ em được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/4/2003~ngày 1/4/2012)(Trường hợp vượt quá số lượng sẽ tiến hành chọn lọc )
Học phí: 1,000 Yên cho 10 buổi học
Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya NIC (名古屋国際センター)
Phòng học 1-2 ở Tầng 3, Phòng kiểu Nhật ở Tầng 5
Cách đăng ký: Chủ Nhật ngày 13 tháng 1 từ 9:15-9:30. Tại phòng nghiên cứu số 1, tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya (NIC).
Sau khi đăng ký trực tiếp, học viên được tiến hành phỏng vấn theo thứ tự.
(Phụ huynh hoặc người giám hộ phải cùng tham dự)
Dựa trên kết quả sau khi phỏng vấn học sinh được tham gia có thể vào học luôn từ 10:00 đến 11:30 ngày hôm đó.
Liên hệ: Ban giao lưu quốc tế
Số điện thoại: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Archives