Thông báo về ngày thu gom rác cuối năm cũ đầu năm mới của thành phố Nagoya(年末年始のごみ収集)


Thông báo về ngày thu gom rác cuối năm cũ đầu năm mới của thành phố Nagoya

Tránh để nhiều túi rác to ở trong phòng đến năm mới. Xin hãy xem phần dưới đây về lịch đồ rác cuối năm 2018 đầu năm 2019. Hãy xem cả phần chi tiết trong mục chú ý.rubbish_v

Thu gom rác cỡ lớn, 1 tháng 1 lần, phải hẹn đặt lịch trước, phải trả phí. Chi tiết về việc đăng ký thu gom xem ở đây http://www.nic-nagoya.or.jp/sodai . Trung tâm tiếp nhận thu gom rác cỡ lớn nghỉ từ ngày 29 tháng 12 (thứ 7) đến ngày 3 tháng 1 (thứ 5)
Đăng ký thu gom rác cỡ lớn, 0120-758-530 (phí gọi điện miễn phí), trường hợp gọi bằng điện thoại di động hay từ ngoài tỉnh Aichi 052-950-2581 (phí gọi điện miễn phí) (9:00~17:00). Nếu thu gom từ ngày 4 tháng 1 (thứ 6) đến ngày 10 tháng 1 (thứ 5), hãy đăng ký trước ngày 28 tháng 12 (thứ 6). Đăng ký từ Internet (tiếng Nhật) đến ngày 25 tháng 12 (thứ 3). Cũng có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch [nối máy nói chuyện 3 người] từ trung tâm Quốc tế Nagoya 052-581-6112.

Archives