Huấn luyện hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thảm họa (Năm 2018)災害時外国人支援研修


Huấn luyện hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thảm họa (Năm 2018)

Chúng tôi tổ chức huấn luyện về việc hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thảm họa thông qua các hoạt động mô phỏng, hội thảo với các đối tượng có quan tâm đến việc hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thảm họa và các tình nguyện viên đã đăng ký hỗ trợ ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa của NIC.

Thời gian: 10:00 ~ 15:00 ngày 19 tháng 1 năm 2019 (Thứ 7)
Địa điểm: Hội trường Betto (別棟ホール) – trung tâm Quốc tế Nagoya
Đăng ký: 50 người đăng ký đầu tiên. Từ 10:00 ngày 11 tháng 12 (thứ 7)
Tiếp nhận 1 trong những cách sau: Đến trực tiếp trung tâm, từ Website của NIC, gọi đến điện thoại của ban Giao lưu Hợp tác (052-581-5689) hoặc nhắn tin đến (vol@nic-nagoya.or.jp)

Archives