Lớp tiếng Nhật NIC dành cho học sinh cấp 3 <NIC高校生向け日本語教室>


Lớp tiếng Nhật NIC dành cho học sinh cấp 3
<NIC高校生向け日本語教室>
Chúng tôi tổ chức lớp dạy tiếng Nhật xây dựng nền tảng cần thiết với các môn học để có thể giúp hoàn thành chương trình học cấp 3, kết nối định hình nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ người nước ngoài.
Đối tượng là học sinh cấp 3 ngoại quốc hoặc các bạn trẻ ngoại quốc hướng tới việc học lên cấp 3 (người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 2003). Ưu tiên người sống trong thành phố hoặc người đang theo học tại các trường trong thành phố.

Số người: Nhiều nhất 20 người, có tuyển khảo
Thời gian: Từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018. Chủ nhật hàng tuần (Nghỉ ngày 10 tháng 2) 14:00~16:00
Địa điểm: Phòng nghiên cứu số 2 tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya
Lệ phí: 2000 yen (tổng 10 buổi)
Cách đăng ký: Ngày 6 tháng 1 (Chủ nhật) 14:00~14:30 sau khi đăng ký tại phòng triển lãm số 3 tầng 4 Trung tâm Quốc tế Nagoya sẽ phỏng vấn theo thứ tự. Giấy đăng ký có ở kệ thông tin hoặc từ website (www.nic-nagoya.or.jp)

Liên hệ: Ban giao lưu hợp tác Trung tâm Quốc tế Nagoya 052-581-5689 ✉vol@nic-nagoya.or.jp

Archives