Hội thảo quốc tế hóa khu vực 2019 <地域の国際化セミナー2019>


Hội thảo quốc tế hóa khu vực 2019
<地域の国際化セミナー2019>

★Đã hết thời hạn tiếp nhận★

Hội thảo nhằm mở rộng hiểu biết đến người dân với mục đích xúc tiến hình thành (xã hội cộng sinh đa văn hóa), xây dựng môi trường sống phong phú văn hóa giữa các công dân cùng sinh sống trong khu vực giữa người Nhật và người nước ngoài.
Buổi hội thảo với nhân vật chính buổi diễn thuyết là nhà sản xuất, nhà soạn kịch Orita Hirata, nghe chia sẻ về chủ đề khi giao tiếp: Xuất phát “từ những điều chưa biết”. Ngoài ra trong buổi hội thảo có sự tham gia của các khách mời tại địa phương cùng giao lưu chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân về việc “đối thoại” giữa các giá trị quan khác nhau.

Thời gian: ngày 17 tháng 2 (Chủ nhật) 13:00 ~ 16:30
Địa điểm: Hội trường Betto (別棟ホール)
Đăng ký: 150 người đăng ký trước. Từ ngày 11 tháng 1 đăng ký qua Website NIC, điện thoại đến Ban giao lưu hợp tác(052-581-5689)hoặc qua mail(seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

 

Archives