Quầy tiếp đón vào chủ nhật của Uỷ ban Quận và các chi nhánh 区役所・支所の日曜窓口


Quầy tiếp đón vào chủ nhật của Uỷ ban Quận và các chi nhánh
区役所・支所の日曜窓口

Tại thành phố Nagoya, Uỷ ban Quận và các chi nhánh hướng đến việc sử dụng dễ dàng hơn cho người dân nên sẽ tiếp đón những trường hợp liên quan đến chuyển nơi sống vào những ngày sau:
Chủ nhật đầu tiên của tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 11. Riêng tháng 1 thì vào chủ nhật thứ 2.
Chủ nhật đầu tiên và cuối cùng của tháng 3. Chủ nhật thứ 4 của tháng 4.

Ngày thực hiện:
Thời gian, ngày dự định thực hiện quầy tiếp đón chủ nhật của Ủy ban Quận và các chi nhánh
8:45 ~ 12:00 (Chủ nhật)
Ngày 14 tháng 4 năm 2019
Ngày 28 tháng 4 năm 2019
Ngày 12 tháng 5 năm 2019
Ngày 2 tháng 6 năm 2019
Ngày 7 tháng 7 năm 2019
Ngày 4 tháng 8 năm 2019
Ngày 8 tháng 9 năm 2019
Ngày 6 tháng 10 năm 2019
Ngày 10 tháng 11 năm 2019
Ngày 1 tháng 12 năm 2019
Ngày 12 tháng 1 năm 2020
Ngày 2 tháng 2 năm 2020
Ngày 1 tháng 3 năm 2019
Ngày 22 tháng 3 năm 2019

8:45 ~ 14:00 (Chủ nhật)
Ngày 29 tháng 3 năm 2019

※ Trong trường hợp những ngày thực hiện bắt buộc phải thay đổi thời gian hoặc phải nghỉ xin hãy thông cảm cho chúng tôi.

Những trường hợp tiếp nhận:
Các thông báo, chứng minh liên quan đến việc chuyển nơi ở.
*Tiếp nhận về giấy thông báo chuyển nơi ở (xin hãy mang theo thẻ lưu trú, thẻ My number hoặc thẻ thông báo)
*Các thủ tục liên quan đến việc nhập học.
*Ngoài các thủ tục chuyển nơi ở còn tiếp nhận về:
・tiếp nhận về thủ tục nhận sổ, mất, thay đổi sổ lương hưu
・tiếp nhận về làm thủ tục bắt đầu, kết thúc, thay đổi bảo hiểm y tế quốc gia
・tiếp nhận về nhận phụ cấp cho trẻ em
・tiêp nhận về thủ tục nhận chứng nhận, mất, thay đổi, y tế cho người cao tuổi về sau
・tiếp nhận về thủ tục nhận chứng nhận, mất, thay đổi, chế độ phúc lợi y tế (trợ cấp y tế)
・tiếp nhận về thủ tục nhận chứng nhận, mất, thay đổi chế độ bảo hiểm điều dưỡng
・tiếp nhận về tiếp nhận, đề xuất vượt qua, hoàn trả.
・tiếp nhận đơn tại thời điểm khởi hành danh sách bầu cử ở nước ngoài

*Đơn đăng ký đóng dấu, thông báo đăng ký gia đình, tiếp nhận đơn xin cấp phép thường trú đặc biệt
*Tiếp nhận kê khai thuế và thông báo
*Tiếp nhận nộp thuế
*Bản sao thẻ cư trú, giấy chứng nhận đăng ký con dấu, tất cả sổ đăng ký gia đình, giấy chứng nhận cá nhân (sổ đăng ký gia đình 謄 tóm tắt), cấp bằng chứng như bằng chứng thuế

Hãy chú ý!!
Tùy vào doanh nghiệp có những phần không thể xử lý
có thể cần quay lại sau nếu bạn cần xác nhận cho các thành phố khác hoặc các tổ chức quốc gia.

 

Archives