Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh trung học phổ thông tại NIC NIC高校生日本語教室


Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh trung học phổ thông tại NIC
NIC高校生日本語教室

Lớp học dành cho những thiếu niên không nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ (được sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 2004) hiện đang theo học tại các trường trung học, có nguyện vọng và cần hỗ trợ về việc tiếp thu tiếng Nhật. (Ưu tiên cho những học sinh cư trú hoặc đi học tại thành phố Nagoya). Lớp học nhằm giúp học sinh có được nền tảng tiếng Nhật cần thiết cho việc học, giúp các em hoàn thành tốt việc học tại trường trung học và theo đuổi sự nghiệp sau này. Giới hạn 20 học sinh, được lựa chọn dựa trên cơ sở nhu cầu học tập.
Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 7
(14:00 – 16:00) (10 buổi)
Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya(NIC – 名古屋国際センター), tầng 3, phòng học 2
Học phí: 2,000 Yên cho 10 buổi học
Cách đăng ký: Đến trực tiếp tại Trung tâm quốc tế Nagoya (NIC), tầng 4, phòng triển lãm 3, vào ngày 12 tháng 5 (Chủ Nhật) từ 14:00 đến 14:30. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, học sinh sẽ được phỏng vấn (Nếu lớp học vẫn còn trống chỗ sau ngày 19 tháng 5, thì các đơn đăng ký vẫn còn được tiếp nhận. Vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác và Trao đổi của NIC để được giải đáp chi tiết về việc đăng ký sau ngày 19 tháng 5).
Có thể tìm thấy Đơn đăng ký và Thông tin chi tiết tại khu vực quầy thông tin, tầng 3 NIC, hoặc tại trang Web www.nic-nagoya.or.jp
Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác và Trao đổi của NIC (052-581-5689)

 

Archives