Tập huấn trợ giúp trẻ em, học sinh nước ngoài (Nhập môn) <外国人児童・生徒サポーター研修≪入門編≫>


Hướng tới đối tượng là người lần đầu trợ giúp trẻ em nước ngoài, khóa học giúp học viên hiểu được tình trạng, các vấn đề và suy nghĩ cách trợ giúp trẻ em cũng như người bảo hộ người nước ngoài.
Sẽ tổ chức tập huấn 3 lần bằng tiếng Nhật. (Dựa theo kết quả tuyển chọn sẽ quyết định người tham gia. Ưu tiên những người chưa biết và sắp tới sẽ hỗ trợ trẻ em nước ngoài)

Thời gian: ngày 9 tháng 6 (chủ nhật), ngày 23 tháng 6 (chủ nhật) và ngày 7 tháng 7 (chủ nhật) năm 2019 . Thời gian từ 13:30 đến 16:00
Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya, tầng 5, phòng hội nghị số 1
Lệ phí: Người lớn 1500 yên. Học sinh 1000 yên (gồm cả 3 lần)
Đăng ký・Liên hệ: Điện thoại 052 581 5689, Email: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp hoặc, website www.nic-nagoya.or.jp
Thời gian đăng ký: từ 10:00 ngày 11 tháng 5 đến 17:00 ngày 25 tháng 5

Archives