Buổi hướng dẫn, đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa <災害語学・語学ボランティア登録説明会>


Trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai quy mô lớn ở Nagoya, tình nguyện viên ngôn ngữ sẽ hoạt động giúp những người nước ngoài cần sự hỗ trợ ở những nơi tập trung lánh nạn, tòa thị chính quận,… Trung tâm quốc tế Nagoya đang tuyển dụng tình nguyện viên.

Tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa
(Nội dung hoạt động)
Khi xảy ra thảm họa quy mô lớn như động đất, để hỗ trợ người nước ngoài chưa hiểu rõ tiếng Nhật, người gặp khó khăn để nắm được những thông tin quan trọng cần thiết thì tình nguyện viên sẽ phiên dịch, thông dịch, thu thập, cung cấp thông tin ở những chỗ như nơi lánh nạn, tòa thị chính quận,…
Những lúc bình thường, sẽ phiên dịch cho những đối tượng người nước ngoài trong các hoạt động, tập huấn nâng cao ý thức phòng chống thiên tai. Ngoài ra, tình nguyện viên sẽ được tham gia một cách tích cực các hoạt động tập huấn do NIC thực hiện.
(Tần suất hoạt động)
Bất cứ lúc nào cũng được khi có yêu cầu từ Trung tâm quốc tế Nagoya,
(Điều kiện đăng ký)
Những người trên 20 tuổi, có quan tâm đến phòng chống thiên tai, có khả năng trên mức hội thoại thông thường về tiếng Nhật hoặc ngôn ngữ khác

Tình nguyện viên ngôn ngữ

(Nội dung hoạt động)

Phiên dịch thông dịch cho các đối tượng người nước ngoài ở những nơi cần trợ giúp ngôn ngữ. Thông dịch tại các cơ quan công cộng như trường mẫu giáo,bàn tiếp tân của các phòng hành chính,.. Phiên dịch văn bản như thư, các tài liệu đơn giản (không gồm các công văn hành chính). *Đa số hoạt động vào ngày thường.
(Tần suất hoạt động)
Bất cứ lúc nào cũng được khi có yêu cầu từ Trung tâm quốc tế Nagoya,
(Điều kiện đăng ký)
+Tiếng Anh: Tiêu chuẩn tiếng Anh cấp độ 1 trở lên hoặc tương đương 750 điểm TOEIC trở lên. Có thể hoạt động vào ngày thường, là những người đã đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ khi thảm họa.
+Các ngôn ngữ khác: Có thể sử dụng tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác trình độ cao.

Cách đăng ký:
Hãy tham gia một trong những buổi hướng dẫn đăng ký sau:

Lần 1 ngày 20 tháng 4 (thứ 7) 13:30 ~ 14:30 phòng trưng bày số 3 tầng 4
Lần 2 ngày 5 tháng 7 (thứ 6) 13:30 ~ 14:30 phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
Lần 3 ngày 15 tháng 9 (chủ nhật) 13:30 ~ 14:30 phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
Lần 4 ngày 1 tháng 11 (thứ 6) 13:30 ~ 14:30 phòng nghiên cứu số 2 tầng 3
Lần 5 ngày 2 tháng 2 (chủ nhật) 13:30 ~ 14:30 phòng nghiên cứu số 3 tầng 4
* Đối với những người đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ, từ 14:30 sẽ có [buổi thực tập cho tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thảm họ nên mong mội người ở lại tham gia (Dự kiến kết thúc khoảng 16:30) (Trừ ngày 15 tháng 9 chủ nhật)
* Trong trường hợp bất đắc dĩ và không thể tham gia buổi hướng dẫn, người có nguyện vọng đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa thì sẽ được hướng dẫn cá nhân riêng nên xin hãy liên hệ

Cách đăng ký buổi hướng dẫn:

Hãy đăng ký qua website, điện thoại, mail hoặc đến trực tiếp trung tâm trước 17:00, trước các ngày tổ chức hướng dẫn.
* Trong trường hợp đăng ký qua mail hãy đặt tiêu đề [nguyện vọng tham gia buổi hướng dẫn đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ]. Ghi kèm 1: Tên, 2: Số điện thoại liên lạc, 3: Ngôn ngữ muốn đăng ký.

+ Đồ cần mang theo khi đến buổi hướng dẫn đăng ký
+ Mẫu giấy đăng ký dự tuyển (đã điền xong, đã dán ảnh), bút viết
+ Mẫu giấy đăng ký dự tuyển ở đây (申込用紙はこちら)

Liên hệ: Chịu trách nhiệm tuyển dụng tình nguyện viên, Ban hợp tác – giao lưu, Trung tâm quốc tế Nagoya
Tel 052 581 5689 (thứ 3 ~ chủ nhật 9:00 ~ 17:00)
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

 

 

Archives