Tuyển thêm học sinh Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh Trung học phổ thông (Chủ Nhật) ngày 19 tháng 5(NIC高校生日本語教室追加募集)


ベトナム語_高校生追加_スライダー用画像201905Tuyển thêm học sinh Lớp tiếng Nhật dành cho học sinh Trung học phổ thông (Chủ Nhật) ngày 19 tháng 5

Trung tâm Quốc tế Nagoya mở lớp dạy tiếng Nhật dành cho học sinh đang và sắp sửa học lên Trung học phổ thông sử dụng tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Giáo viên tình nguyện sẽ dạy các em tiếng Nhật cần thiết trong học tập và cuộc sống sinh hoạt.

Số lượng tuyển sinh 13 học sinh
  •   Khóa học: Từ (Chủ nhật) ngày 19 tháng 5 năm 2019 đến (Chủ nhật) ngày 21 tháng 7 Chủ nhật hàng tuần 14:00 – 16:00
  •  Điều kiện tuyển sinh: Người nước ngoài đang học và sắp học lên Trung học phổ thông (người sinh trước ngày 1/4/2004) (Trường hợp vượt quá số lượng sẽ tiến hành chọn lọc )
  •  Học phí: 2,000 Yên cho 10 buổi học
  •  Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya NIC (名古屋国際センター) 2 ở Tầng 3, Phòng kiểu Nhật ở Tầng 5
  •  Cách đăng ký: Chủ Nhật ngày 19 tháng 5 từ 13:00-13:30. Tại phòng nghiên cứu số 2, tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya (NIC).Sau khi đăng ký trực tiếp, học viên được tiến hành phỏng vấn theo thứ tự.Dựa trên kết quả sau khi phỏng vấn học sinh được tham gia có thể vào học luôn từ 14:00 đến 16:00 ngày hôm đó.
  •  Liên hệ: Ban giao lưu quốc

tếSố điện thoại: 052-581-5689 E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Archives