Thuê phòng họp, thiết bị


Cho thuê cơ sở vật chất (貸し施設)

Cho thuê cơ sở vật chất