NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Walang bagong evacuation information sa lungsod ng Nagoya sa kasalukuyan.

Aktibidad ng disaster prevention

Ang NIC ay naglabas ng publikasyon ng manuwal at ipinamamahagi sa wikang Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik, Koreano, Tagalog, Easy Nihongo.

Disaster information link page

Weather information, traffic information, disaster information link page.

Maghanap ng mga Japanese Language Class sa Nagoya City

Makakapaghanap ng Japanese Language Class na malilibang kang mag-aral kasama ang mga lokal na tao.

Maghanap ng mga Japanese Language Class sa Nagoya City

Mga Balita at Kaganapan

2021.05.19Mga Kaganapan sa lungsod at paligid ng Nagoya
Exploring Atsuta(熱田を探検)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.