NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Walang bagong evacuation information sa lungsod ng Nagoya sa kasalukuyan.

  Aktibidad ng disaster prevention

  Ang NIC ay naglabas ng publikasyon ng manuwal at ipinamamahagi sa wikang Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik, Koreano, Tagalog, Easy Nihongo.

  Disaster information link page

  Weather information, traffic information, disaster information link page.

  Maghanap ng mga Japanese Language Class sa Nagoya City

  Makakapaghanap ng Japanese Language Class na malilibang kang mag-aral kasama ang mga lokal na tao.

  Maghanap ng mga Japanese Language Class sa Nagoya City

  Mga Balita at Kaganapan

  2021.05.19Mga Kaganapan sa lungsod at paligid ng Nagoya
  Exploring Atsuta(熱田を探検)

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.