NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Consultation counter para sa mga naninirahang Refugees sa bansa

  Sa Nagoya International Center Information Counter, ang kumakatawan sa Ministry of Foreign Affairs na Asian Welfare Education Foundation Corporation Headquarters (binanggit sa ibaba, Refugee Corporation Headquarters) ay nagsasagawa ng libreng konsultasyon para sa mga refugees. Ang counselor mula sa Refugee Corporation Headquarters ay tumutugon sa konsultsyon hinggil sa pamumuhay at mga aplikante ng refugee certification. Ito ay libre. Kinakailangan ang reserbasyon para sa serbisyong ito.

  Tuwing Huwebes, alas-10:00~16:00 (sarado sa piyesta opisyal) * Sa itinakdang araw lamang.

  Katanungan・Reserbasyon: (Public) Asian Welfare Education Foundation Corporation Headquarters Kansai Branch; TEL 078-361-1700

  Website: https://www.rhq.gr.jp/soudan/

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.