NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Konsultasyon sa Gyouseishoshi Para sa Mga Residenteng Dayuhan

  Maaari kayong gabayan ng ekspertongadministrative scrivener (gyouseishoshi) at sumagot sa mga konsultasyon ukol sa mga proseso ng paglakad sa pagpasok at paglabas ng bansang Japan, visa, nasyonalidad, pagsisimula ng negosyo, at iba pang mga bagay.


  *Bibigyan ng pangunahin ang mga may reserbasyon. Bilang patakaran, ito ay para lamang sa mga residente ng Tokai Region (Aichi, Gifu, Mie, at Shizuoka)

  Kailan:Tuwing araw ng Miyerkules・Linggo
  Wika:Ingles・Portuges・Espaǹol・Intsik・Hangle・Tagalog・Vietnamese・Nepali・Indonesian・Thai
  Oras :ala-1 ng hapon hanggang alas-5 ng hapon(huling konsultasyon ay alas 4~ ng hapon)
  Haba ng konsultasyon:50 minuto kada tao
  Lugar:Nagoya International Center 3rd floor Information Counter
  Admission:Libre
  Aplikasyon:Reserbasyon sa telepono (052-581-0100) o dili kaya ay bumisita sa mismong Information counter(9:00~19:00 sarado tuwing araw ng Lunes)

  Ang mga itatanong, sa oras ng pagbooking :
  1. Pangalan
  2. Kasarian
  3. Nasyonalidad
  4. Wika
  5. Nilalaman ng ikokonsulta(kabuuran)
  6. Telepono

  Bilang karagdagang, ang Nagoya International Center ay nagbibigay ng konsultasyon sa pang araw-araw na pamumuhay, educational consultation, law consultation, personal counselling. Huwag mag atubiling magtanong.
  Para sa detalye : https://www.nic-nagoya.or.jp/filipino/information-service-counter/
  *Maaari rin suriin ang oras ng probisyon kung saan mayroon interpreters ng bawat wika sa parehong pahina.

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.