NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Libreng administrative consultation para sa mga banyaga

  Ang libreng konsultasyon sa pamamagitan ng personal na pagbisita o pagtawag sa telepono para sa mga banyaga, hinggil sa anumang suliraning administratibo ay isinasagawa sa NIC Information Counter. Ang payo at tugon sa mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay mula sa mga eksperto ay isinasagawa sa 11 na wika. Mayroon ring 3-way interpretation system (trio-phone), ito ay konsultasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.

  Bukod sa mga suliranin hinggil sa National Health Insurance, National Pension, National Tax, medical system ng bansa, pension, tax system, mayroon ring kasal, diborsiyo, imbitasyon sa anak o kapamilya ng banyagang asawa, employment o labor, batas na may kinalaman sa pagsisimula ng negosyo, atbp.

  ※ Sa mga araw ng Martes at Linggo ay may administrative officer na tutugon sa mga konsultasyon.

  TEL: 052-581-0100 (tiyakin ang numero ng telepono sa pagtawag.)

  e-mail: info@nic-nagoya.or.jp  ★Wika, araw, oras ng probisyon

  Martes~Biyernes

  Sabado~Linggo

  10:00-12:00

  13:00-17:00

  10:00-12:00

  13:00-17:00

  Nihongo

  Ingles

  Portuges

  Espanyol

  Intsik

  ×

  Hangle

  ×

  〇(Huwebes)

  ×

  Tagalog

  ×

  〇(Huwebes)

  ×

  Vietnamese

  ×

  〇(Miyerkules)

  ×

  Nepali

  ×

  〇(Miyerkules)

  ×

  Indonesian

  ×

  ○(※1)

  ×

  ○(※1)

  Thai

  ×

  ○(※2)

  ×

  ○(※2)

  (※1)Indonesian ... ika-1 at ika-3 araw ng Miyerkules , ika-1 at ika-3 araw ng Linggo

  (※2)Thai ... ika-2 at ika-4 araw ng Miyerkules , ika-2 at ika-4 araw ng Linggo

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.