NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Libreng educational consultation para sa mga banyagang mag-aaral

  Ang professional counselor ay tumutugon sa anumang educational information (impormasyon hinggil sa iba`t-ibang paaralan, transferring, buhay-eskuwela, problema, atbp.) para sa mga banyagang mag-aaral. Kinakailangan ang reserbasyon para sa serbisyong ito.

  Maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng E-mail・FAX:

  (FAX 052-571-4673 E-mail info@nic-nagoya.or.jp)

  Kailan: Tuwing Miyerkules, Biyernes, Linggo; alas-10:00~17:00.

  Saan: Nagoya International Center, 3rd floor, Information Counter

  Katanungan・Reserbasyon: TEL: 052-581-0100 (Martes~Linggo 9:00~19:00)

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.