NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Libreng Konsultasyon ukol sa Batas / Legal Consultation para sa mga dayuhan

  Sa pakikipagtulungan ng Aichi Bar Association, ang Nagoya International Center ay nagsasagawa ng 「Libreng Konsultasyon ukol sa Batas / Legal Consultation para sa mga dayuhan」.

  Ito ay para sa mga residente ng rehiyon ng Tokai (Aichi Ken, Gifu Ken, Mie Ken).

  Ang konsultasyon ay 1 beses. Hindi maaaring ikunsulta ng ilang ulit ang parehong nilalamang paksa. (posible kung iba ang nilalamang paksa ang ikukunsulta).

  Araw ng Konsultasyon:Tuwing Sabado 10:00~12:30 (kailangan ng reserbasyon)

  Suportang Wika:English・Portugues・Spanish・Chinese

  ※Mangyaring magpareserba ng hindi bababa ng higit sa 2 linggo bago sumapit ang nais na petsa ng araw ng konsultasyon.

  Paraan ng Pagpapareserba:Direktang pagpunta sa Nagoya International Center (NIC), o mag-apply sa pamamagitan ng web form.

  ※Ang tanggapan ng aplikasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa NIC o web form ay magsisimula sa Marso 18, 2023 (Sabado)

  (konsultasyon para sa Abril 1, 2023 (Sabado).

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.