NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Libreng personal counselling para sa mga banyaga

  Sa Nagoya International Center, information counter sa 3rd floor ay mayroong libreng personal counselling (Kokoro no Soudan) kasama ang mga professional counselors. Ang NIC ay nakikipagkaisa sa probisyon ng personal care para sa mga banyagang may suliranin at alalahanin na dulot ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kung may mga kakilala o kaibigan na may mga suliranin, ipaalam ang tungkol rito. Ang mga pag-uusap ay mananatiling confidential. Ito ay isinasagawa sa 4 na wika (Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik). Ito ay libre. Kinakailangan ang reserbasyon. Bilang patakaran, ito ay para lamang sa mga residente ng Tokai Region (Aichi, Gifu at Mie)

  Para sa mga katanungan/ reserbasyon: Information Counter Tel: 052-581-0100

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.