NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon at Serbisyong Tanggapan

  Pakikipagkonsultasyon sa Nagoya Regional Immigration Services Bureau

  Maaaring kumonsulta sa kawani ng Nagoya Regional Immigration Services Bureau tungkol sa pamamaraan ng imigrasyon sa proseso ng pagpasok at paglabas sa bansa, pag-renew o pagbabago ng visa o ng katayuan sa paninirahan, at iba pa.  Ito po ay libre.

  Wikang Gagamitin sa Pag-uusap: Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik, Koreano, Filipino, Vietnamese,Nepali

  Petsa at Oras:

  Tuwing ika-4 na Sabado ng buwan 13:00~17:00 (huling oras ng tanggapan ay mula 16:00)

  Taong 2024

  Abril 27, Mayo 25, Hunyo 22, Hulyo 27, Agosto 24,
  Septyembre 28, Oktubre 26, Nobyembre 23, Disyembre 28
  Taong 2025
  Enero 25, Pebrero 22, Marso 22

  Oras ng Konsultasyon: 45 minuto bawa't isang tao

  Babayaran: Libre

  Aplikasyon: Puntahan o tumawag sa 052-581-0100 tanggapan ng aplikasyon
  (9:00~19:00, sarado ang opisina ng Lunes.)

  Panahon ng Aplikasyon:  Mag-apply nang hindi bababa sa 4 araw bago ang nais na petsa ng konsultasyon.

  Mga Itatanong Kapag Magpapareserba:

  ① Pangalan (Buong pangalan)
  ② Araw ng Kapanganakan
  ③ Nasyonalidad at Sariling Wika
  ④ Kasarian
  ⑤ Residence Card Number
  ⑥ Tirahan at Numero ng Telepono
  ⑦ Mga Ikokunsulta (Outline o Buod)

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.