NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Library(Silid-Aklatan)

Mga Diyaryo at Magasin

newspapers1704.jpg

Subscribed papers at magasin sa aklataan ng NIC


Papers

Location of Publisher

Language
The Japan Times / International New York Times Hapon / Pransiya Ingles
The Times Reyno Unido Ingles
Excelsior (Sunday Edition) Mehiko Espanyol
Renmin Ribao (Beijing Edition) Tsina Intsek
Dong-A Ilbo (Japan Edition) Korea Koreano


Magasin


Papers

Location of Publisher

Language
The Economist Reyno Unido Ingles
People USA Ingles
Sports Illustrated USA Ingles
Time(Asia Edition) USA Ingles
Caretas Peru Espanyol
Time(Asia Edition) USA Ingles
Veja Brazil Portuges
National Geographic USA Ingles
Reader's Digest(Asia Edition) Singgapur Ingles
Maclean's Canada Ingles

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.