NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Library(Silid-Aklatan)

NIC Library Lending Service Information para sa mga Book Reservations

Mangyaring mag-apply po lamang sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Maaari kayong maghanap ng mga libro sa Book Collection Search System ng Nagoya International Center.

 • Paraan: Magpareserba ng libro na nahanap mula sa search system sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono at kunin ito sa NIC Library.
 • Reserbasyon: Itatanong ang mula ①~⑤ sa oras ng inyong reserbasyon.
     ①Pangalan
     ②Library User Card Number
     ③Telepono
     ④Title o pangalan ng libro (Hanggang 6 na libro sa 1 katao)
     ⑤Petsa ng pagtanggap ng libro
 • Reservations: NIC Library (052)581-0102 9:00-19:00, Sarado ng Lunes

Paalala:Ang durasyon ng paghiram ng libro ay hanggang 1 beses (para sa 2 linggo) at maaaring i-extend ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
Kung hindi makukuha ang libro sa loob ng 2 linggo pagkatapos ipareserba, kakanselahin ang reserbasyon nito.
Hindi po maaaring magpahanap ng libro sa telepono. At hindi rin nagpapahiram ng mga DVD.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.