NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Library(Silid-Aklatan)

NIC Library Lending Service Information para sa mga Book Reservations

Ang NIC library ay sarado sa kasalukuyan upang maiwasan ang paglaganap ng corona virus, ngunit ang library ay magpapahiram sa mga nagpareserba ng libro.
Mangyaring mag-apply po lamang sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Maaari kayong maghanap ng mga libro sa Book Collection Search System ng Nagoya International Center.

 • Simula ng Reserbasyon: Marso 20, 2020 (Biyernes; Piesta Opisyal) 9:00 A.M.
 • Paraan: Magpareserba ng libro na nahanap mula sa search system sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono at kunin ito sa NIC Library.
 • Reserbasyon: Itatanong ang mula ①~⑤ sa oras ng inyong reserbasyon.
     ①Pangalan
     ②Library User Card Number
     ③Telepono
     ④Title o pangalan ng libro (Hanggang 6 na libro sa 1 katao)
     ⑤Petsa ng pagtanggap ng libro
 • Reservations: NIC Library (052)581-0102 9:00-19:00, Sarado ng Lunes

Paalala:Ang durasyon ng paghiram ng libro ay hanggang 1 beses (para sa 2 linggo) at maaaring i-extend ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
Kung hindi makukuha ang libro sa loob ng 2 linggo pagkatapos ipareserba, kakanselahin ang reserbasyon nito.
Hindi po maaaring magpahanap ng libro sa telepono. At hindi rin nagpapahiram ng mga DVD.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.