NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Library(Silid-Aklatan)

  NIC Library Lending Service Information para sa mga Book Reservations

  Mangyaring mag-apply po lamang sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Maaari kayong maghanap ng mga libro sa Book Collection Search System ng Nagoya International Center.

  • Paraan: Magpareserba ng libro na nahanap mula sa search system sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono at kunin ito sa NIC Library.
  • Reserbasyon: Itatanong ang mula ①~⑤ sa oras ng inyong reserbasyon.
      ①Pangalan
      ②Library User Card Number
      ③Telepono
      ④Title o pangalan ng libro (Hanggang 6 na libro sa 1 katao)
      ⑤Petsa ng pagtanggap ng libro
  • Reservations: NIC Library (052)581-0102 9:00-19:00, Sarado ng Lunes

  Paalala:Ang durasyon ng paghiram ng libro ay hanggang 1 beses (para sa 2 linggo) at maaaring i-extend ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
  Kung hindi makukuha ang libro sa loob ng 2 linggo pagkatapos ipareserba, kakanselahin ang reserbasyon nito.
  Hindi po maaaring magpahanap ng libro sa telepono. At hindi rin nagpapahiram ng mga DVD.

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.