NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Listahan ng Nihonggo Class sa Siyudad ng Nagoya 名古屋市内の日本語教室リスト

2019.09.20

Ito ang listahan ng Nihonggo Class sa Siyudad ng Nagoya.
Maaaring makapag-aral ng Nihonggo sa murang halaga o libre.
Maaaring pumili sa nilalaman at mag-search sa Excel.
Maaaring hindi magagamit ang listahan ng Excel sa smartphone o tablet.

※ Makipag-ugnayan sa bawat nihongo class upang malaman kung may pasok o wala.

Pilipino :【PDF】【Excel

Nihongo:【PDF】【Excel

Ingles:【PDF】【Excel

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.