NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Payo at tugon mula sa eksperto tungo sa inyong mga katanungan tungkol sa suliraning imigrasyon at katayuan o istado ng visa「外国人のための行政書士による相談」

2020.03.18

Magsisimula sa Abril 1,2020 sa pamamagitan ng isang eksperto magkakaroon ng konsultasyon sa pamamaraan ng imigrasyon, katayuan ng visa, nasyonalidad, entrepreneurship atbp.
*Bibigyan ng pangunahin ang mga may reserbasyon. Bilang patakaran, ito ay para lamang sa mga residente ng Tokai Region (Aichi, Gifu, Mie, at Shizuoka)

Kailan:Tuwing araw ng Miyerkules・Linggo
Wika:Miyerkules /Ingles・Portuges・Espaǹol・Intsik・Vietnamese・Nepali
    Linggo /Ingles・Portuges・Espaǹol・Intsik・Hangle・Tagalog・Vietnamese
Oras :ala-1 ng hapon hanggang alas-5 ng hapon(huling konsultasyon ay alas 4~ ng hapon)
Haba ng konsultasyon:50 minuto kada tao
Lugar:Nagoya International Center 3rd floor Information Counter
Admission:Libre
Aplikasyon:Reserbasyon sa telepono (052-581-0100) o dili kaya ay bumisita sa mismong Information counter(9:00~19:00 sarado tuwing araw ng Lunes)

Ang mga itatanong, sa oras ng pagbooking :
1. Pangalan
2. Kasarian
3. Nasyonalidad
4. Wika
5. Nilalaman ng ikokonsulta(kabuuran)
6. Telepono

Bilang karagdagang, ang Nagoya International Center ay nagbibigay ng konsultasyon sa pang araw-araw na pamumuhay, educational consultation, law consultation, personal counselling. Huwag mag atubiling magtanong.
Para sa detalye :https://www.nic-nagoya.or.jp/filipino/information-service-counter/free-consultation-services-for-foreign-residentst/
*Maaari rin suriin ang oras ng probisyon kung saan mayroon interpreters ng bawat wika sa parehong pahina.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.