NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Mga Serbisyo sa Araw ng Linggo sa Mga Ward at Branch Office ng Lungsod ng Nagoya (区役所・支所の日曜窓口)

2021.04.16

Upang makapagbigay ng higit na mas madaling pagagamit ng mga serbisyo para sa mga residente, maaring magamit sa naitalagang araw ng Linggo ng buwan ang serbisyo ng mga ward at branch office ng lungsod ng Nagoya, ukol mga proseso na may kinalaman sa paglilipat ng tirahan mula sa ibang lugar at palabas ng Nagoya Kalimitan ayon sa tuntunin, na ang mga Service Counters ay bukas isang beses sa isang buwan, ika- unang araw ng Linggo ng buwan. (ika-2 Linggo ng buwan ng Mayo at Septiyembre at ika-2 araw ng Linggo ng Enero) at gayundin sa huling Linggo at sa Linggo bago ang katapusan ng Marso at sa ika-2 Linggo sa buwan ng Abril.

フィリピノ語日曜窓口.jpg

Mga Nakalaang Serbisyo:
Ang serbisyo ay limitado lamang sa pag -sumite at pagtanggap ng mga nailabas na dokumento hinggil sa pagpapalit ng tirahan mula sa laba s at loob ng Nagoya.

Mga notipikasyon at sertipikasyon na may kinalaman lamang sa paglipat mula sa loob at labas ng lungsod ng Nagoya.
● Pagtanggap ng pagpasa ng: Tennyū-todoke (転入届け) o Notice ng Paglipat mula sa labas ng lungsod ng Nagoya o Tenshutsu-todoke (転出届) o Notice ng Paglipat mula sa loob ng lungsod ng Nagoya at Tenkyo-todoke (転居届) o Notice ng Bagong Tirahan (Pakidala po ang inyong Zairyu Card (在留カード) o Residence Card at Kojin Bango Card (個人番号カード) o My Number Card.)
● Tennyugaku kankei no tetsuzuki (転入学関係の手続き) o Mga Proseso ng Paglipat sa Bagong Papasukang Paaralan
● Mga Proseso para sa paglipat mula sa loob at labas ng lungsod ng Nagoya:
・Pagtanggap ng aplikasyon para sa: Shikaku Shutoku (資格取得) o Pagkuha ng Eligibility, Soushitsu (喪失) o Pagkawala o Terminasyon ng Eligibility at Henkou (変更) o Pagbabago sa Eligibility ng Kokumin Nenkin (国民年金) o National Pension
・Pagtanggap ng aplikasyon para sa Jidō teate (児童手当) o Child Care Allowance
・Pagtanggap ng aplikasyon para sa: Shikaku Shutoku (資格取得) o Pagkuha ng Eligibility, Soushitsu (喪失) o Pagkawala o Terminasyon ng Eligibility at Henkou (変更) o Pagbabago sa Eligibility ng Kōki Kōreisha Iryō (後期高齢者医療) o Welfare/ Medical Care for the Elders
・Pagkaroon, Pagkawala, o Pagbago ng Eligibility para sa Welfare Medical Care (medical expenses subsidy) (福祉医療 / fukushi iryō)
・Pagkaroon, Pagkawala, o Pagbago ng Eligibility para sa Nursing Care Insurance (介護保険 / kaigo hoken)
・Aplikasyon para sa at pagbalik ng Senior Citizens' Handbook (Keirō Yūtai Card) at Pass (敬老手帳(敬老優待カード)・パス / keirō techō・pasu)
・Aplikasyon para sa absentee voting registration for Japanese citizens heading abroad
● Pagparehistro ng Selyo (印鑑 / inkan), Notification of Family Register (戸籍 / koseki), Application for Special Permanent Resident Certificate
● Pagsumite ng Deklarasyon sa Buwis at Abiso
● Pagbabayad ng Buwis
● Pagkaroon ng kopya sa Rehistro ng Residente, Sertipiko sa Rehistro ng Selyo, Sertipiko sa Rehistro ng Buong Pamilya / Indibidwal, Sertipiko ukol sa Buwis
● Proseso ukol sa Pagkaroon ng Individual Number ('My Number') Card

※Tandaan lamang po na maaaring di matugunan ang iba pang mga proseso. Mangyaring kayo ay pakiusapang pabalikin sa itinakdang petsa para sa mga proseso kung saan nangailangan ng kumpirmasyon sa ibang lokal na pamahalaan.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.