NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Impormasyon sa Pamumuhay

Isang Mahalagang Paunawa Tungkol sa Expressway(高速道路に関する重要なお知らせです)

2021.08.31

Hindi maaaring pumasok sa expressway ang mga:

  • Pedestriyan,bisikleta
  • Motorsiklo na 125cc o mas mababa・bisikletang de-motor

fi.png

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.