NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  Isang Mahalagang Paunawa Tungkol sa Expressway(高速道路に関する重要なお知らせです)

  2021.08.31

  Hindi maaaring pumasok sa expressway ang mga:

  • Pedestriyan,bisikleta
  • Motorsiklo na 125cc o mas mababa・bisikletang de-motor

  fi.png

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.