NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  Ang Freeway/ Expressway Ay Daanan Para Lamang sa Mga Sasakyan(高速道路は自動車専用道路です)

  2022.01.13

  車.png

  Ang sign na ito ay nagpapahiwatig na ang isang freeway/ expressway (kōsokudōro / 高速道路) ay makikita sa gawing unahan.

  Ang pagpasok ng naka-motorbike (mas mababa sa 125 cc, halimbawa ay scooter o gentsuki / 原付), bisikleta at taong maglalakad sa freeway/ expressway ay ipinagbabawal ng batas.

  Halos kalahati sa mga insidenteng naganap ng pagpasok sa Nagoya Expressway ay kinasasangkutan ng pagpasok ng mga naka-motorbike na mas mababa sa 125 cc. Halos 30 porsiyento ng mga nagkamali sa pagpasok sa freeway/ expressway ay dahil sa paggamit ng smartphone map apps. Upang kayo ay maikaiwas sa mga pagkakamaling ito, tingnang mabuti ang setting ng inyong mapa sa gamit na app's, at basahin o pansining mabuti ang mga karatula sa kalsada.

  Para sa mga naka-motorbike na mas mababa sa 125 cc:

  ① Piliin ang driving mode.

  ② Baguhin ang route option setting upang maiwasan ang freeway/ expressway.

  Para sa mga naka-bisikleta:
  Piliin ang cycling mode.

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.