NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  Kinakailangan ng paunang reserbasyon para sa pagpapalit ng foreign license ( 外国免許切替申請は事前予約が必要)

  2022.04.09

  Mula Marso 1 taong 2022, mga driver na nagbabalak mag-apply upang palitan ang hawak na foreign license nang Japanese license ay kailangan kumuha ng reserbasyon bago ang araw ng pagpunta para gawin ang aplikasyon.

  Ang reserbasyon ay maaaring gawin sa website na isinaad sa ibaba.

  Piliin lamang ang lugar kung saan gagawin ang aplikasyon upang palitan ang hawak na lisensya (Driver's License Examination Center - Hirabari, o Higashi Mikawa Driver's License Center - Tosan), ang iskedyul ng aplikasyon, atbp., ilagay ang mga kakailanganing impormasyon, at isumite ang inyong reserbasyon.

  Website para sa reserbasyon: Aichi Electronic Application System (Aichi Police)

  https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-police-u/offer/offerList_initDisplay.action

  Paano gamitin ang website para sa reserbasyon:

  https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/menkyoshiken/images/yoyakuhouhou01.pdf

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.