NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  Aplikasyon ukol sa Pag-enroll sa Pampublikong Paaralan sa Elementarya (小学校入学に関する手続きについて)

  2023.08.01

  Sa bansang Hapon, ang mga batang ipinanganak simula Abril 2, 2017 hanggang Abril 1, 2018 ay magsisimulang pumasok sa elementarya bandang Abril ng susunod na Taon ng Pasukan.

  Kung ang anak na banyaga ay nais ipasok sa elementarya ng munisipal ng Lungsod ng Nagoya, ay magpunta at mag-apply sa Residents Affairs Division (shimin-ka / 市民課) ng inyong lokal na sangay (shisho / 支所).

  Maaari ring tanggapin sa paaralan ang batang wala pang resident registration.

  Sa Lungsod ng Nagoya, ang maaaring pasukang elementarya ng munisipal ay nakatalaga na naaayon sa tinitirahang area. At hindi maaaring pumili ng nais pasukan na elementarya ng munisipal ng Lungsod ng Nagoya. At kung nais namang ipasok sa isang paaralan maliban sa paaralan ng munisipal ng Lungsod ng Nagoya ay dapat na direkta ninyong isagawa ang proseso ng pag-enroll para sa nais na paaralan.

  Gayundin, sa Lungsod ng Nagoya ay nagsasagawa ng pagtatanong at pagkumpirma ng sitwasyon sa pagpapatala ng batang banyaga. At padadalhan ng questionnaire form ang isang pamilyang mayroong anak na maaaring pumasok sa buwan ng Abril sa susunod na taon para sa intensyon na makapag-enroll sa elementarya.

  Hangad po namin ang inyong pakikipagtulungan sa pagkumpleto at pagsusumite ng inyong questionnaire form sa Residents Affairs Division (shimin-ka / 市民課) ng inyong ward office o kaya ay sa Community & Residents' Affairs Section, ng branch office.

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.