NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  Pabatid Tungkol sa Pangongolekta ng Basura at Resources sa Katapusan at Simula ng Taon (年末年始の資源・ごみ収集のお知らせ)

  2023.12.01

  【Pangongolekta ng Basura at Resources】

  ★Mga basurang sinusunog, mga bagay na mapanganib at madaling masunog, mga lalagyan at paketeng gawa sa plastic, Mga Uri ng Baterya

  ... Araw na walang pagkolekta Disyembre 30 (Sabado) ― Enero 3 (Miyerkules)

  ★Mga basurang hindi sinusunog, Oversized Garbage

   ...Araw na walang pagkolekta Disyembre 30 (Sabado)-Enero 3 (Miyerkules).

   Sa lugar na mayroong nangongolekta ng miyerkules, isang paalaa sa buwan ng Enero, ang araw ng koleksyon ay may agwat ng 1 linggo! [ halimbawa: unang miyerkules ay Enero 3 (Miyerkules) → Enero 10 (Miyerkules) ].

  ★Mga lalagyan at paketeng gawa sa papel, sarisaring papel, PET bottle, boteng walang laman, latang walang laman

  ...Araw na walang pagkolekta Disyembre 30 (Sabado) - Enero 4 (Huwebes).

   

  【Aplikasyon sa mga Oversized Garbage】

  ★Tanggapan o Center para sa mga Oversized Garbage

  (0120-758-530, para sa mga mobile phones at mula sa ibang prepektura

  052-950-2581)

  ... Araw na walang pagkolekta Disyembre 29 (Biyernes) - Enero 3 (Miyerkules).

   Ang aplikasyon para sa pagkokolekta sa Enero 4 (Huwebes) - Enero 10 (Miyerkules) ay hanggang Disyembre 28 (Huwebes) ng 5 p.m lamang.

  ★Kung nais ng interpreter ay tumawag lamang sa Triophone ng Nagoya International Center (052-581-6112)

  ★Para sa aplikasyon sa Internet, suriin lamang ang website ng aming siyudad.

  (Wikang Hapones lamang)

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.