NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Pag-aaral ng wikang hapon

Pag-aaral ng wikang hapon

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Tungkol sa pamumuhay sa Nagoya

Paghahanda sa kalamidad

Paghahanda sa kalamidad

 • Aktibidad ng disaster prevention
 • Magboluntaryo

  Magboluntaryo

  Magbasa ng katutubong libro

  Magbasa ng katutubong libro

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Ospital na nakakatugon sa katutubong wika

  Impormasyon sa Pamumuhay

  【2024/2025】Serbisyo sa araw ng Linggo sa Lungsod ng Nagoya Ward at Branch Offices (区役所・支所の日曜窓口)

  2024.04.04

  【2024/2025】Serbisyo sa araw ng Linggo sa Lungsod ng Nagoya Ward at Branch Offices (区役所・支所の日曜窓口)  Ang buong pahina ng opisyal na website ng Nagoya City ay awtomatikong isasalin (machine translated) ayon sa wikang pinili sa setting ng gamit na device/ terminal (personal computer, smart phone, atbp.) ng taong babasa nito. Para sa pagbago ng wikang nais gamitin, piliiin ang wika na nais lumabas sa screen mula sa "Panel sa Pagpili ng Wika" na naka-display sa kanang bahagi sa ibaba ng screen o di kaya ay palitan ang settings ng wika ng inyong ginagamit na device/ terminal o ng browser nito. 

  Mga Balita at Kaganapan

  Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.