NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School NIC高校生日本語教室

2020.05.16

Para sa mga non-native speakers ng nihongo (ipinanganak bago ang April 1, 2005) at kasalukuyang nag-aaral o nais makapasok sa high school, at nangangailangan ng suporta sa pag-aaral ng nihongo. (Para sa mga kasalukuyang mag-aaral sa junior high school, tingnan ang NIC Nihongo Class para sa mga Bata). Ang layunin ng araling io ay upang matulungan ang mga mag-aaral na matutunan ang nihongo na kakailanganin para sa kanilang mga aralin, at upang magawa nilang matapos ang high school at makasulong sa kanilang mga karera sa hinaharap. Pinakamarami ang 20 katao, ang pagtanggap ay ibabase sa lebel ng kanilang kakayahan.

  Kailan: Tuwing Linggo, mula Mayo 17 hanggang Hulyo 19; 14:00 - 16:00 (10 lessons.)
  Saan: Nagoya International Center, 3F, Lecture Room 2
  Bayad: 2,000 Yen para sa 10 lessons
  Paraan ng aplikasyon: Upang maiwasan ang paglaganap ng Novel Corona Virus Infectious Disease, ang tanggapan ay kanselado hanggang

  sa Mayo 31.

  Ipapaalam sa pahinang ito ang panibagong petsa at paraan ng aplikasyon sa oras na mapagpasyahan ito.
  Matatagpuan ang Application Forms sa information leaflets ng NIC, 3F, pamphlet box area o sa NIC website www.nic-nagoya.or.jp .


  Iba pang detalye: Makipag-ugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Division sa numerong 052-581-5689.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.