NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Matanda NIC日本語の会

2020.05.16

Ito ay para sa mga non-native speakers ng wikang nihongo (bukod ang mag-aaral sa elementarya at junior high school). Ang aralin ay isasagawa sa wikang nihongo lamang. May iba`t-ibang kurso mula basic conversation hanggang kanji, mula sa 15 ~20 katao sa bawat kurso.
Mas bibigyang prayoridad ang mga residente ng Nagoya City. Kung lumagpas ang dami ng aplikante, pipiliin ang mag-aaral sa pamamagitan ng bunutan.
Tingnan ang www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/ para sa karagdagang impormasyon.

  Kailan: Tuwing Linggo, mula Mayo 17 hanggang Hulyo 26 (11 lessons.)
  Saan: Nagoya International Center
  Bayad: 2,500 Yen para sa 11 lessons; may karagdagang 500 ~ 1000 yen para sa mga learning materials.
  Paraan ng aplikasyon: Upang maiwasan ang paglaganap ng Novel Corona Virus Infectious Disease, ang tanggapan ay kanselado hanggang

  sa Mayo 31.

  Ipapaalam sa pahinang ito ang panibagong petsa at paraan ng aplikasyon sa oras na mapagpasyahan ito.
  Matatagpuan ang Application Forms sa information leaflets ng NIC, 3F, pamphlet box area o sa NIC website www.nic-nagoya.or.jp .


  Iba pang detalye: Makipag-ugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Division sa numerong 052-581-5689.

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.