NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Classroom for Global Citizens - Discover! Experience! Global Citizen Campus (NIC地球市民教室「発見!体験!地球市民キャンパス」)

2020.07.15

NIC Classroom for Global Citizens - Discover! Experience! Global Citizen Campus

Makisaya mula sa turo ng mga dayuhang guro sa pag-aaral tungkol sa buhay, kultura at ayon sa kaugalian ng mga dayuhan sa bansa, siyasatin ang mga isyu sa komunidad at pandaigdigan, sa pamamagitan ng mga aktibidad, isa-isip kung ano ang maaari mong gawin upang makatulong. Ang modelong klase para sa isang programa ng NIC's Classroom ng Global Citizens upang maitaguyod ang pang-unawa sa internasyonal, ang kaganapang ito ay bukas sa mga mag-aaral sa elementarya (kabilang ang magulang), at mga mag-aaral ng junior at senior high school. Ang mga guro at taong aktibo sa kanilang mga panayam ay tinatanggap din bilang mga kalahok o tagamasid. Limitado sa 40 mga lugar; kailangan ng reserbasyon.

■Kailan: Agosto 22, Sabado (13:30 - 16:30)
■Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1
■Bayad: Libre
■Reserbasyon / Mga katanungan: Makipag-ugnayan sa Exchange and Cooperation Division sa pamamagitan ng telepono, e-mail, NIC website, o kaya'y direktang bumisita, mula Hulyo 21, Martes (mula 10:00) hanggang Agosto 20, Huwebes (17:00)
■Telepono: 052-581-5691; E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp

Website: www.nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.