NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Maruhachi Nihongo Class para sa mga Banyaga (日本語教室「まるはち」)

2020.12.24

Pag-aaralan ang kapakipakinabang na salitang magagamit sa pakikipag-usap at pamumuhay sa Japan. Ang classroom sa 3 course na「Primer」「BeginnerⅠ」「BeginnerⅡ」ay pinangangasiwaan ng JICE Chubu Branch.

Petsa at Oras:
「Primer」 : Enero 9,16,30 ; Pebrero 6,13,20,27 ; Marso 6,13,20
    lahat ng klase ay araw ng Sabado, 10:00 ~ 12:00
「BeginnerⅠ」: Enero 9,16,23,30 ; Pebrero 6,13,20,27 ; Marso 6, 20
     lahat ng klase ay araw ng Sabado, 10:00 ~ 12:00
「BeginnerⅡ」: Enero 13,20,27 ; Pebrero 3,10,17,24 ; Marso 3,10, 17
     lahat ng klase ay araw ng Miyerkules, 18:30 ~ 20:30
Lugar:
「Primer」「BeginnerⅡ」: Nagoya International Center
「BeginnerⅠ」: Will Aichi
Maaring Sumali: edad na nasa 16 taon gulang pataas na hindi pangunahing wika ang Nihongo, nakatira sa lungsod ng Nagoya, at para din sa namamasukan at estudyante
Bilang: Bawat kurso ay 20 katao (kung sino maunang mag-apply)
Bayad: 2,500 yen (10 beses lahat, kasama na ang textbook)
Aplikasyon: Tumawag muna bago bumisita sa JICE Chubu Branch
・Telepono para sa Multilingual : 080-4336-3675 (Chinese・Nihongo)、 080-7490-5859 (English・Tagalog)、 080-4336-3617 (Portuguese・Spanish)
Palugit sa Aplikasyon: Disyembre 19 (Sabado) 10:00 ~ 12:00・13:00 ~ 15:00
Disyembre 21 (Lunes) o 23 (Miyerkules) 18:30 ~ 20:30
Facebook : https://https: www.facebook.com/nihongo.maruhachi.2020/

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.