NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Koromo Matsuri o Pestibal ng Koromo 挙母祭り

2019.10.19

Ang Koromo Festival ay ang pangunahing taunang pagdiriwang ng Koromo Shrine sa Toyota City, na nagsimula nuong kalagitnaan ng ika-17 siglo.
Ang walong magagarbong karosa na gawa sa mga materyales kabilang ang mga kahoy mula sa puno ng "cypress", "oak", "rosewood" at "ebony" at pinalamutian ng kurtina na may mga burda at may magagarbo at pinong inukit na kahoy ay itinuturing na mga bagay na napreserba at nakikita na pang-"folk" at pang-kulturang kayamanan ng prepektura.
Sa Sabado, hihilahin ang mga karosa sa daan habang pinauulanan ng mga "confetti", at sa Linggo, ay makikita ang pagtitipon ng mga karosa sa Koromo Shrine.

Petsa: ika-19 (Sabado) at ika-20 (Linggo) ng Oktubre
Lugar: Koromo Jinja (挙母神社) at sa mga nakapalibot na lugar sa sentro ng
Toyota City (豊田市)
Pagpunta: 10-minutong paglalakad patungong silangan mula sa
Toyotashi Sta. (豊田市駅, MY07) ng Meitetsu Mikawa Line (名鉄三河線)
Website: http://koromomatsuri.com/

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.