NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Ang Toyoda Gosei Rink 豊田合成リンク

2020.01.29

オアシス21.jpgIto ay taung-taon event sa Sakae Oasis 21, muling nagbabalik ang skate rink na walang yelo! Maaaring masiyahan ang mga skaters mula sa iba`t-ibang edad sa aktibidad na ito ( kahit matumba ay hindi lalamigin o mababasa) mula sa kanilang pag-uwi mula sa trabaho o eskuwela o sa pagitan ng oras ng kanilang pamimili. May light-up sa gabi, pagtatanghal sa entablado at iba pang events, gayundin naman ang interactive projection mapping sa loob ng rink.

Kailan:Araw-araw hanggang Marso 1, 13:00 - 20:00 sa ordinaryong araw; Sabado, Linggo, piyesta opisyal at sa durasyon ng winter holiday (Disyembre 24 ~ Enero 6; 10:00 - 20:00)
Saan:Oasis 21 (オアシス21) Galaxy Platform (銀河の広場) sa Higashi Ward (東区)
Akses:Sakae Sta. (栄駅) Exit 4 on the Higashiyama o Meijo Subway Lines (地下鉄東山・名城線)
Admission:Junior HS at pataas - Weekdays 900 Yen; Sabado, Linggo, piyesta opisyal at sa durasyon ng winter holiday 1,200 Yen. Elementarya at mas bata 500 Yen. Kasama sa halaga nito ang renta ng skates, hindi papayagan ang magdala ng sariling skates, Kailangan magsuot ng guwantes sa loob ng rink.
Website:https://www.nagoyatv.com/toyodagoseirink/ (Japanese)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.