NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Museo sa Lungsod ng Nagoya: Moomin Comic Strips Exhibition (名古屋市博物館「ムーミンコミックス展」)

2021.11.14

Ang Moomin comic strip ay nagsimulang maging serye sa pahayagan ng "Evening News" ng bansang Britanya nuong taong 1954. Simula nuong taong 1960, ang comic strip ay sinimulang gawing mag-isa ni Lars, na bunsong kapatid ng lumikha ng Moomin na si Tove Jansson. Ang komiks na patuloy na kinilala sa loob ng 20 taon ay isinalin at inimprenta sa mga wika ng higit na 20 bansa, na naging daan sa katanyagan ng Moomin hanggang sa ngayon. Sa eksibisyong ito, ay ipapakilala namin sa inyo ang mga kuwento na hindi pa naisasalin sa wikang Hapon, at ang mga kakaibang karakter na lumalabas lamang sa komiks. Makisaya at tuklasin ang mayamang mundo ng Moomin na kasiya-siya nguni't may malalim na mensahe sa pamagitan ng 280 na item na itatanghal sa bansang Hapon sa unang pagkakataon, tulad ng orihinal na artwork, sketches, character model sheets, at marami pang iba.

ムーミン.jpg

Kailan: Septyembre 11 (Sabado) hanggang Nobyembre 14 (Linggo), (9:30 - 17:00; Ang huling tanggapan ay 30 minuto bago magsara).
Sarado ito ng Lunes (Bukas ito ng Septyembre 20), Septyembre 21 (Martes) at ika-4 na Martes ng buwan (Septyembre 28, at Oktubre 26).
Lugar: Museo sa lungsod ng Nagoya (名古屋市博物館), Mizuho Ward (瑞穂区)
Pagpunta: 150 m papuntang timog mula Sakurayama Sta. (桜山駅, S11) Exit 4 ng Subway Sakura-dori Line (地下鉄桜通線)
Bayad: Ordinaryong bayad \1,300 (\1,100); University & Senior HS students \900 (\700); Junior HS at Elementary students \ 500 (\300). Ang presyo sa ( ) ay para sa mga maagang bibili ng ticket at grupo na may 20 katao. Ang may hawak na Certificate of Disability or Intractable Disease Patient Medical Subsidy Recipient Certificate at hanggang 2 kataong kasama ang makakapasok na kalahating halaga lamang ang babayaran kapag ipakita ang hawak na sertipiko. Kailangang magpakita ng ID ng mga University, Senior & Junior HS students.
Exhibition website: https://moomin-comics.jp/ (Japanese)
Website: http://www.museum.city.nagoya.jp/

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.