NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagsasanay para sa mga Supporters ng mga Batang Dayuhan at mga Mag-aaral ~Praktikal na kurso 外国人児童・生徒サポーター研修~実践編~

2019.09.03

Isang programa ng pagsasanay (na may 3 sesyon) para sa mga Supporters, tagapag alaga at guro ng mga dayuhang mag aaral at mga bata, at gayun din ang mga taong may praktikal na karanasan sa pagsasanay at naghahanap na maipagpatuloy ang pagtatrabaho kasama ang mga nasabing mga bata. Isasagawa ito sa wikang hapon, ang kursong ito ay laan na tulungan ang mga kalahok na maintindihan o maunawaan ang kalagayan ng mga dayuhang mga bata at kaugnay na mga isyu dito at matutunan kung paano makapagbigay ng nararapat na suporta. Limitado sa 40 katao. Uunahin ang mga 1st timer na aplikante at sa makakadalo sa 3 sesyon.


Kailan: ①Oktobre 26, 2019 Sabado ②Nobyembre 23, 2019. Sabado. at ③Disyembre 21, 2019 Sabado (10:30 - 16:00)
Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1
Bayad: 2,000 Yen (pangkabuuang 3 sesyon)
Aplikasyon: Bisitahin o kontakin ang NIC Exchange & Cooperation Division sa pagitan ng Septiyembre 3, 2019 Martes. (mula 10:00) at Septiyembre 29, 2019 Linggo. (17:00).Paalala po na ang lahat ng aplikasyon ay gawa sa wikang hapon .
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp; Phone: 052-581-5689; Website: www.nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.