NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Konsultasyon ng Pisikal at Mental na Kalusugan Para sa Mga Banyagang Residente 外国人の「心」と「からだ」健康相談会

2020.01.26

Ang komprehensibong konsultasyon, na gaganapin kasama ang mga medikal na organisasyon ng mga espesyalista ay naglalayong makatulong sa mga banyagang residente na maaaring nakakaramdam ng hadlang dahil sa wika at kaugalian hinggil sa kanilang kalusugan, sa pamamagitan ng maagang pagtuklas sa sakit, impormasyon hinggil sa pag-iwas at sistema ng medikal na pagsusuri.
May mga suporta ng interpretasyon sa wikang English, Portuguese, Spanish, Chinese, Filipino, at Vietnamese.
Ito ay binuo ng Nagoya City Health and Welfare Bureau, Nagoya International Center at Medical Information Center Aichi. Magkakaroon ng libreng health consultations, welfare at medical consultations, kabilang na ang tuberculosis testing, consultations for women, cancer testing, body measurement, urinalysis, blood pressure measurement, at medical interviews, na isasagawa ng mga propesyonal na mga doktor, dentista at mga nurse.

Lumilipad

Kailan: Enero 26, 2020; Linggo; 13:30 - 16:00
Saan: Nagoya International Center, 5F, Conference Room 1
Halaga: Libre
Inquiries: NIC Information Counter, phone: 052-581-0100

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.