NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Peer Support Salon ピアサポートサロン

2020.02.23

Mag-Relax habang umiinom ng tsaa at ibahagi ang inyong mga alalahanin at pagkabahala hinggil sa pagpapalaki ng mga bata sa salon na ito para sa mga magulang. (non-Japanese at Japanese) na nagpapalaki ng mga bata sa pamilyang may iba't ibang kultura. May mga interpretasyon sa wikang English, Portuguese, Spanish, at Chinese. Maximum 15 katao; gaganapin sa 3 sessions.

Kailan: ① Disyembre 22, 2019 Linggo (14:30 - 15:30)
② Enero 26, 2020 Linggo (10:00 - 11:30)
③ Pebrero 23, 2020 Linggo (10:00 - 11:30)
Saan: Nagoya International Center, 3F, Resource Room (リソースルーム)
Bayad: Libre
Reserbasyon: Tumawag o bumisita sa NIC Public Relations and Information Services Division mula Disyembre 1, 2019.
Para sa mga katanungan: Phone: 052-581-0100; E-mail: info@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.