NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Foreign Instructors Wanted for NIC Global Citizens Classroom 「NIC地球市民教室」外国人講師募集

2020.02.26

Nais mo bang makiisa sa amin sa paglikha ng isang pandaigdigang kamalayan sa Nagoya? Bilang bahagi ng programang may kinalaman sa edukasyong pang-internasyonal, ang programa ng NIC's Classroom para sa mga pandaigdigang mamamayan ay naghahanap ng mga dayuhang tagapagturo upang bisitahin ang mga paaralan at mga lokal na organisasyon at ipakilala ang kani-kanilang bansa.
Ang mga mapipiling aplikante ay kailangang makipag komunikasyon sa wikang hapon, at kailangang dumalo ng interview at training session sa Marso 4, Miyerkules. (interview ay mula 13:00; training 14:10 - 16:30).

Imbursement: 6,000 hanggang 8,000 yen kada assignment depende sa lokasyon ng lugar
(kasama dito ang income tax at gastos sa transportasyon).
Maaaring i-download ang application form sa NIC website ( https://www.nic-nagoya.or.jp/ ), at maaari nyo itong makuha sa NIC 3F pamphlet boxes. Maaaring isumite ng personal ang aplikasyon o kaya'y mag mail sa Exchange & Cooperation Division - Classroom for Global Citizen's Program, kailangan makarating ng 17:00 Pebrero 26, Miyerkules.
Para sa mga katanungan: Exchange & Cooperation Division, phone: 052-581-5691
E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.