NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

 • S
 • M
 • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Summer Nihongo Class para sa mga Bata Application Form sa Online Lesson(NIC夏休み日本語教室)

2020.07.19

※Ang Summer Nihonggo Class sa taong 2020 ay binago at ginawang online lesson gamit ang Zoom dahil sa epekto ng bagong uri ng Corona Virus.
※Ang oras at petsa ng kaganapan ay nabago at iniayon sa pinaiksing summer vacation ng mga elementary at junior high school dahil sa epekto ng bagong uri ng Corona Virus.
 


■Lugar:Sariling Tahanan

■Panahon:Kabuuang 8 beses
(Class: kabuuang 7 beses, bawat klase 60 minutos ; Araw ng pagsasanay : 1 beses, 30 minutos)
 ①Hulyo 19 (Linggo)  12:30~13:00 ※araw ng pagsasanay ng Online Lesson
 ②Hulyo 22 (Miyerkules) Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00
 ③Hulyo 26 (Linggo)  Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00
 ④Hulyo 29 (Miyerkules) Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00
 ⑤Agosto 2 (Linggo)  Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00
 ⑥Agosto 5 (Miyerkules) Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00
 ⑦Agosto 8 (Sabado)  Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00
 ⑧Agosto 12 (Miyerkules) Class Ⓐ10:00~11:00 Class Ⓑ12:00~13:00

■Mga pwedeng lumahok sa programa
 ・Ito ay para sa mga batang may 6 hanggang 15 taong gulang na hindi pangunahing wika ang Nihonggo.
 (Mga batang sakop ng programa: Mga batang ipinanganak mula Abril 2, 2005 hanggang Abril 1, 2014)
 ・Mga batang ipinanganak bago mag-Abril 2, 2005, kasalukuyang nag-aaral sa Junior High School.
 ・Mga taong mayroong mail addresss o e-mail
※Upang maka-access sa ZOOM, kinakailangan ng (koneksyon sa internet, computer na mayroong webcam, mikropono, o aparato gaya ng smartphone at iba pa).
 ※Ang bayad sa komunikasyon ay maii-charge sa estudyante.

 

■Bilang ng batang tatanggapin:hanggang 50 katao
(Uunahin ang mga residente sa loob ng lungsod・first come first served basis ang pag-aaply sa WEB)
 ※Maaring may pagbabago sa bilang ng kapasidad ayon sa sitwasyon.

■Bayad:Libre

■Panahon ng aplikasyon:Hulyo 11 (Sabado) mula 10 AM, Hulyo 12 (Linggo) hanggang 5 PM

■Paraan ng aplikasyon:First come first served basis kapag nag-apply sa website sa pamamagitan ng form.

※Mangyaring punan ang WEB form kasama ang mga magulang.

●Patakaran sa Classroom(PDF
●Leaflet(PDF

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.