NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

2020 School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga magulang(進路ガイダンス)

2020.08.01

Upang makaiwas sa paglaganap ng impeksyon ng bagong uri ng Corona Virus at kapag mahirapang idaos sa lugar kung saan ito gaganapin ay maaaring ganapin online gamit ang "ZOOM". Kapag binago ang paraan ng pagsasaganap ng seminar na ito, kami ay magbibigay ng gabay na impormasyon hanggang sa unang linggo ng Hulyo sa homepage na ito. Mangyaring siguraduhing i-check at kumpirmahinn ito.

school guidance_f.jpg

2020 School Guidance Seminar para sa Dayuhang mag-aaral at mga magulang Twitter
(25文字以内)
(15文字以内)
入力例:foo@example.com
(25文字以内)
Ang relasyon sa iyo ng iyong kasama
Kailangan mo ba ng interpreter/ tagapagsalin?
(2文字以内)

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.