NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (NIC子ども日本語教室(9~11月))

2020.08.18

Magbubukas ng klase sa Nihongo para sa mga batang mangangailangan ng suporta para sa pag-aaral ng Nihongo na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa paaralan.

Flyer(PDF)


Kailan: Septyembre 20 ~ Nobyembre 29 Tuwing Linggo 10:00 ~ 11:30
Lugar: Nagoya International Center
Mga pwedeng lumahok sa programa:

・Ito ay para sa mga bata mula 6 hanggang 15 taong gulang. (Mga batang ipinanganak sa pagitan ng April 2, 2005 ~ April 1, 2014.)
・Mga batang ipinanganak bago mag-Abril 2, 2005 at kasalukuyang nag-aaral sa Junior High School.

*Ipinakikiusap po namin na sumali sa NIC Nihonggo Class para sa mga Kabataan na High School ang mga mga mag-aaral na naka-enroll sa jr. high school ng pang-gabing klase.
*Binibigyan ng prayoridad ang aplikasyon ng mga naninirahan sa lungsod ng Nagoya.

Makakasali: 40 katao base sa pangangailangan (Pipiliin)
Halaga: 1,000 Yen para sa 11 lessons
Aplikasyon: Mula September 6, Linggo, alas-10:00 ng umaga hanggang alas-12:00 ng tanghali ay maaaring magsumite ng aplikasyon sa website ng Nagoya International Center.

Pagkatapos ng aplikasyon, isagawa ang nihongo test sa web. Ito ang magiging batayan ng mga matatanggap na mag-aaral.
Ang mga matatanggap ay kinakailangan magtungo sa NIC para sa panayam at pagbabayad.

Panayam: Nagoya International Center, 4th floor, No. 3 seminar Room,sa September 13, Linggo mula alas-10:00 hanggang alas-11:30 ng umaga

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata(NIC子ども日本語教室)
Natapos na ang tanggapan.

Iba Pang Detalye: Kontakin ang Exchange and Cooperation Division

☎ 052-581-5689 ✉ vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.