NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School(NIC高校生日本語教室(9月~11月コース))

2020.09.08

Magbubukas ng klase upang maitatag ang basic na pundasyon ng Nihongo na kailangan sa pag-aaral ng mga subjects upang makumpleto ang pag-aaral sa high school ng mga kabataang banyaga na magiging daan sa pagtuguyod ng kanilang karera o "career formation".

Flyer(PDF)


Kailan: Septyembre 20 ~ Nobyembre 29 Tuwing Linggo 14:00 ~ 16:00 (11 Beses)
Lugar: 3rd flr. Lecture Rm. 2, Nagoya International Center
Mga pwedeng lumahok sa programa: 
Ito ay para sa mga banyagang high school na mag-aaral at mga kabataan na banyaga na nagnanais na makapasok sa high school.
(Ang taong ipinanganak bago dumating ng April 1, 2005. Ipinakikiusap po namin na sumali sa NIC Nihongo Class Para sa Mga Bata ang mag-aaral na naka-enroll sa jr. high school, maliban sa mga mag-aaral ng pang-gabing klase sa jr. high school.)
*Kung hindi mapupuno ang bilang ng aplikante, ay magkakaroon ulit ng tanggapan ng mga aplikante sa September 12 at paglagpas ng petsang ito. Sa kasong ito, ay makipag-ugnayan po kayo sa NIC ukol sa aplikasyon.
Makakasali: 15 katao base sa pangangailangan (Pipiliin)
Halaga: 2,000 Yen para sa 11 lessons
Aplikasyon:
Mula September 8, Martes, alas-10:00 ng umaga hanggang September 12, Sabado, alas-5:00 ng hapon ay isasagawa sa website ng Nagoya International Center Website ang tanggapan ng mga aplikasyon.
Mula September 13, Linggo, mula alas-2:00 ng hapon ay isasagawa ang interview at mini class sa NIC, 4th floor, No. 3 Seminar Room. Dito rin magbabayad ng participation fee sa dadaluhang klase. Kung lalagpas sa itinakdang bilang ng kapasidad ng aplikasyon, pipiliin ang matatanggap batay sa naging resulta ng interview.

Ang NIC Nihongo Class para sa mga Kabataan na High School(NIC高校生日本語教室)
Natapos na ang tanggapan.

Iba Pang Detalye: Kontakin ang Exchange and Cooperation Division
        ☎ 052-581-5689 ✉ vol@nic-nagoya.or.jp

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.