NIC Filipino(Nagoya International Center)

Sa pagkakataon na tulad ng

Pagbabago ng kulay

Laki ng letra

  • S
  • M
  • L
Sa pagkakataon na tulad ng

 Sa pagkakataon na tulad ng

Mga Balita at Kaganapan

Pagsasanay para sa Sumusuporta sa Banyagang Mag-aaral (外国人児童・生徒サポーター研修~実践編~)

2020.10.24

Ang pagsasanay na ito ay para sa mga indibidwal na kabilang sa pagbibigay ng edukasyon at suporta para sa mga banyagang mag-aaral, mga indibidwal na mayroong praktikal na karanasan sa susunod na iskedyul ng muling pagsisimula ng aktibidad. Magkasamang pag-iisipan ang ukol sa paksa at mas nakakabuting suporta, at upang palawakin ang kaalaman ukol sa orihinal na kondisyon at sistema sa pamamagitan ng lecture at workshop. Ang kabuuan ng pagsasanay ay isasagawa tatlong beses at sa Nihongo lamang.

Makakasali: Mga indibidwal na kabilang sa pagbibigay ng edukasyon at suporta para sa mga banyagang mag-aaral (Bibigyan ng prayoridad ang mga taong ngayon pa lang sasali sa lecture, at makakadalo ng kabuuang 3 beses)

Bilang: 40 Katao (Pipiliin)

Iskedyul: October 24 (Sabado); November 28 (Sabado); December 19 (Sabado) Lahat ng araw na ito ay magsisimula ng 10:30 a.m. hanggang 4:00 p.m.

Lugar: ONLINE

Tungkol sa Pamamaraan ng Pagsasagawa

Upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyong COVID-19, ang training/pagsasanay ay isasagawa ayon sa mga sumusunod.

・Pangkaraniwang isasagawa ito online sa pamamagitan ng ZOOM. Ngunit para sa mga hindi makakasali sa online, maaari kayong pumunta sa Meeting Room No.1 sa 5th Floor ng Nagoya International Center upang makasali. Paalala po na sa kasong ito, mayroon mga ilang bahagi ng programa (tulad ng workshop) na maaaring hindi makalahok.

・Ang Participation Fee ay mangyaring bayaran ng advance sa pamamagitan ng Bank Transfer. (Ang Transfer Fee ay responsibilidad/sagot ng sasali)

*Ang kumpirmado nang makakasali ay bukod na aabisuhan ng detalye ng Bank Account ng NIC.

Babayaran: ¥ 2,000 para sa 3 beses / sesyon

Aplikasyon: Bumisita, tumawag, magpadala ng e-mail o mag-apply sa website ng NIC Exchange & Cooperation Division mula 10:00AM ng September 8 (Martes) hanggang 5:00PM ng September 27 (Linggo). (Mag-apply sa Nihongo.)


E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Phone: 052-581-5689

Mga Balita at Kaganapan

Copyright © Nagoya International Center All rights reserved.